DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Kontroly elektrického zařízení pracovního stroje

  • ověření podle průvodní dokumentace stroje, případně místního provozně bezpečnostního předpisu, ve smyslu         NV č.378/2001 Sb.
  • kontrola zařízení se musí provádět nejméně jednou za 12 měsíců, pokud nestanoví jinak zvláštní právní předpis, průvodní dokumentace, nebo normové hodnoty