DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Provádím revize elektrických instalací do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • výchozí - nová elektrická instalace před uvedením do provozu
  • pravidelné - provozované elektrické instalace, ve stanovených lhůtách
  • mimořádné - změna uživatele, podle požadavků zákazníka 

Bezpečnost elektrické instalace uváděné do provozu se ověřuje podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, zvláštní objekty ČSN 33 2000-7-xxx.

Ověřování bezpečnosti instalace v provozu se postupuje podle předpisů, které byly platné v době uvedení do provozu.

Orientační postup při revizi:

  • kontrola dokumentace - dokumentace skutečného provedení včetně protokolu o určení vnějších vlivů, u pravidelné revize předchozí a výchozí revizní zpráva
  • prohlídka elektrické instalace a porovnání s předloženou dokumentací
  • měření dle platných předpisů pro revidovanou elektrickou intalaci 
  • vypracování revizní zprávy